Toimintakertomus 2020

Asunto- ja liikehuoneistojen hankintameno laski 0,3 miljoonalla eurolla, ollen tilikauden lopussa 6,0 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana tehtiin Koy Pietarintien osakkeiden alaskirjaus 0,3 miljoonaa euroa. Kiinteistö on ollut myytävänä, mutta ostajaa ei ole vielä löytynyt. Pörssissä noteerattujen osakkeiden tasearvo oli tilikauden päättyessä 1,36 miljoonaa. Tilikauden aikana ostettiin kotimaisia pörssiyhtiöiden osakkeita 0,22 miljoonan euron arvosta. Korkosijoitusten arvo oli 0,05 miljoonaa, vaihtoehtoisten sijoitusten 0,15 miljoonaa ja sijoitusrahasto-osuuksien 0,28 miljoonaa euroa. Metsäliitto osuuskunnan osuussijoitusten arvo oli 0,34 miljoonaa euroa. Säätiö on sijoittanut paikallisiin tuulivoimayhtiöihin TuuliSaimaa Oy:n ja LähiTuuli Oy:n osakepääoma on 0,5 miljoonaa. LähiTuuli Oy maksoi tilikaudella osinkoa 0,65 miljoonaa euroa. Aurinkoenergian käyttöä edistävään GreenEnergy Finland Oy:n on sijoitettu pääomalainaa 50.000 euroa. Näillä sijoituksilla on tarkoitettu tukea myös säätiön perustehtävän toteutumista. Nettotuotot metsäomaisuudesta olivat 175.000 euroa. Asuin- ja liiketilojen nettotuotto oli -85.000, johtuen Koy Pietarintien liiketilan tyhjänä olemisesta. Osinkotuotot olivat 746.000 euroa, mikä sisältää kertaeränä Tuulisaimaa Oy:n osingon. Vuotuinen juokseva nettotuotto ilman arvonmuutoksia oli 5,0 prosenttia sijoitusten tasearvoihin verrattuna. Säätiö omistaa kokonaan Asunto Oy Lappeenrannan Tykin ja Kiinteistö Oy Pietarintien osakekannat. Lisäksi säätiö omistaa 54,27 % Asunto Oy Lemin Kirkkopuiston osakekannasta. Säätiö on pantannut Kiinteistö Oy Pietarintien vastuiden täytevakuudeksi asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, joiden tasearvo on yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty molemmat tytäryhtiöt. Kiinteistö Oy Pietarintien osakkeet muodostavat säätiön toiminnalle suurimman riskin. Sen liikehuoneistoihin ei saatu tilikauden aikana uusia vuokralaisia, eikä liikehuoneistoa ole myöskään saatu myytyä. Sijoitusomaisuudesta kertyi vuonna 2020 kokonaistuottoina 1,60 miljoonaa euroa. Kokonaistuotto sisältää kertaerinä Tuulisaimaa Oy:n osingonmaksun (0,65M€), sekä Koy Pietarintien osakkeiden arvon alaskirjauksen (- 0,30M€) Nettotuotto kulujen jälkeen oli 0,53 miljoonaa euroa. Säätiön tilinpäätös 31.12.2020 Säätiön taseen loppusumma on 14.935.321,85 euroa ja oma pääoma 14.871.012,8 euroa. Tilikauden alijäämä on 61.099,70 euroa. Alijäämä johtuu Koy Pietarintien rahoitusvastikkeista, ja osakkeiden arvon alaskirjauksesta, jotka kirjattiin suoraan säätiön kuluiksi. Tilinpäätöksessä on luovuttu sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvostamisesta käypiin arvoihin ja palattu kirjanpitolain pääsäännön mukaiseen arvostamiseen. Arvopaperit on siten tilinpäätöksessä kirjattu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Konsernitilinpäätös 31.12.2020 Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty emosäätiön lisäksi Asunto Oy Lappeenrannan Tykki, Kiinteistö Oy Pietarintie ja As Oy Lemin Kirkkopuisto. Konsernitaseen loppusumma on 20.788.436,08 euroa. Konsernitilinpäätöksen tilikauden ylijäämä on 240.514,92 euroa.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=