Toimintakertomus 2020

TOIMINTAKERTOMUS 2020 Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö sr Tilikausi 1.1.2020 – 31.12.2020 Perustehtävän toteuttaminen Säätiön perustehtävänä on Raija ja Ossi Tuuliaisen keskinäisen testamentin ja sääntöjen määräysten mukaan tukea eläinsuojelutyötä, sekä metsäriistan ja kalakantojen hoitoa. Tuen piiriin kuuluu myös luonnonsuojelu yleisemmin ja ihmisten luontosuhteen parantaminen, koska niillä on ratkaiseva merkitys perustehtävän tulosten vaikuttavuudelle. Säätiön vastuulla on myös Linnea Tuuliaisen testamenttiin perustuva sidottu rahasto, jonka perustehtävänä on myöntää avustuksia syrjäytyneiden ja tai syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten elämisen edellytysten parantamiseen. Vuosi 2020 oli säätiön 30. toimintavuosi. Hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta. Avustuspäätöksiä tehtiin kahdessa kokouksessa, huhtikuussa ja syyskuussa. Avustushakemuksia saapui 73 kappaletta. Avustuspäätöksiä tehtiin vuoden aikana yhteensä 57 kappaletta yhteisarvoltaan 481.998 euroa. Linnea Tuuliaisen rahastosta myönnettiin 5 avustusta, ja niiden osuus myönnetyistä avustuksista oli 23.500 euroa (4,9 %). Osa avustuspäätöksistä tehtiin toimintavuoden jälkeen käynnistyviin, tai useita vuosia jatkuviin hankkeisiin. Niistä avustukset kirjautuvat kuluiksi hankkeiden edistymiseen perustuvien maksupäätösten mukaan. Muutama vuodelle 2020 myönnetty avustus siirrettiin vuodelle 2021, koska koronavirusepidemia esti hankkeiden läpiviennin vuonna 2020. Tulosvaikutteisesti toimintavuoden kuluksi kirjattiin avustuksia yhteensä 417.948 euroa, mistä Linnea Tuuliaisen rahaston osuus oli 41.500 euroa (9,9 %). Tulosvaikutteiset avustuskulut tilikaudelta 2020 löytyvät liitteestä 1. Riistanhoitoon myönnettiin avustuksia lähes hakemusten mukaisesti. Avustettavat kohteet olivat riistapeltojen tekoa ja ylläpitoa, sekä pienpetojen pyyntiä. Pienpetopyynnillä pyritään turvaamaan vesilintujen ja metsäkanalintujen pesinnän onnistuminen paikallisesti. Säätiön toiseksi tärkein tehtävä on eläinten elinolojen parantaminen. Suurimman tuen kohteena olivat uhanalaiset eläimet kuten saimaannorppa, raakku, valkoselkätikka ja heinäkurppa. Avustuksia myönnettiin vaelluskalojen kutupaikkojen kunnostukseen, sekä kalakantojen elvyttämiseen useissa kohteissa. Suurimman tuen kohteena kaloista olivat järvilohi, taimen ja kuolimon nieriä. Avustimme myös lintuhoitolaa, sekä villieläinhoitolaa missä loukkaantuneet luonnonvaraiset eläimet saavat hoitoa. Ihmisten luontosuhteen parantamiseksi myönnettiin avustuksia yhteensä yhdeksälle luontokirjalle ja kuudelle luontodokumentille tai -elokuvalle. Niissä painopisteenä oli Suomen luonto ja sen eläimet. Avustuksia saivat myös lasten luontokerhot sekä nuorten erä- ja riistakerhot. Niillä on säätiön toiminnassa erityisen tärkeä tehtävä. Myös vesien kunnostushankkeille Etelä-Karjalassa myönnettiin avustuksia. Nämä vesienkunnostushankkeet ovat pääosin paikallisten vesiosuuskuntien vetämiä hankkeita.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=