Tuuliaisen säätiön säännöt

9. Hallituksen vuosikokous Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi- tai maaliskuussa. Vuosikokouksessa on: - vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta, - päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle, - määrättävä kokouspalkkion suuruus, - päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä, - valittava hallituksen jäsenet sekä - valittava tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö, jos se on tarpeen. Tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu hyväksytty tilintarkastusyhteisö. 10 § Tilikausi ja tilintarkastus Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomuksensa huhtikuun kuluessa. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen viimeistään kesäkuussa päätettävä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus antaa aiheen. 11 § Vuosiselvityksen ja ilmoitusten tekeminen patentti- ja rekisterihallitukselle Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenten ja säätiön edustamiseen oikeutettujen henkilöiden vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin. 12 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään hallituksen puheenjohtaja ja yli puolet muista jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä. Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=