Tuuliaisen säätiön säännöt

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä joko keskuudestaan tai ulkopuolelta toimitusjohtajan. Valinnat tehdään hallituksen vuosikokouksessa tai muussakin hallituksen kokouksessa, mikäli siihen on tarve. 6 § Hallituksen kokous Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan sähköpostilla tai muulla todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokouksessa paikalla olleet jäsenet. Hallitus voi tehdä päätöksiä sähköpostin tai puhelimen välityksin pitämättä varsinaista kokousta. Päätökset kirjataan, allekirjoitetaan, numeroidaan ja säilytetään siten kuin hallituksen pöytäkirjat. 7 § Säätiön edustaminen Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on kummallakin oikeus yksin edustaa säätiötä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös jäsenelleen tai muulle nimetylle ihmiselle. 8 § Hallituksen jäsenten palkkiot Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja kohtuullinen korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=