Toimintakertomus 2019

TOIMINTAKERTOMUS 2019 Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiö sr Tilikausi 1.1.2019 – 31.12.2019 Perustehtävän toteuttaminen Säätiön perustehtävänä on Raija ja Ossi Tuuliaisen keskinäisen testamentin ja sääntöjen määräysten mukaan tukea eläinsuojelutyötä sekä metsäriistan ja kalakantojen hoitoa. Tuen piiriin kuuluu myös luonnonsuojelu yleisemmin ja ihmisten luontosuhteen parantaminen, koska niillä on ratkaiseva merkitys perustehtävän tulosten vaikuttavuudelle. Säätiön vastuulla on myös Linnea Tuuliaisen testamenttiin perustuva sidottu rahasto, jonka perustehtävänä on myöntää avustuksia syrjäytyneiden ja tai syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten elämisen edellytysten parantamiseen. Vuosi 2019 oli säätiön 29. toimintavuosi. Hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta. Avustuspäätöksiä tehtiin kahdessa kokouksessa, huhtikuussa ja syyskuussa. Avustushakemuksia saapui 89 kappaletta. Avustuspäätöksiä tehtiin vuoden aikana yhteensä 60 kappaletta yhteisarvoltaan 462.700 euroa. Linnea Tuuliaisen rahastosta myönnettiin 5 avustusta, ja niiden osuus myönnetyistä avustuksista oli 50.000 euroa (10,81 %). Osa avustuspäätöksistä tehtiin toimintavuoden jälkeen käynnistyviin taikka useita vuosia jatkuviin hankkeisiin. Niistä avustukset kirjautuvat kuluiksi hankkeiden edistymiseen perustuvien maksupäätösten mukaan. Tulosvaikutteisesti toimintavuoden kuluksi kirjattiin avustuksia yhteensä 615.650 euroa, mistä Linnea Tuuliaisen rahaston osuus oli 39.000 euroa (6,33 %). Tulosvaikutteiset avustuskulut tilikaudelta 2019 löytyvät liitteestä 1. Suurimman tuen kohteena olivat edelleen uhanalaiset eläimet saimaannorppa, järvilohi, raakku, merisorsa, valkoselkätikka ja heinäkurppa. Riistanhoitoon myönnettiin avustuksia lähes hakemusten mukaan. Hyviä hankkeita riistanhoitoon kartoitettiin lisää. Säätiön toiseksi tärkein tehtävä on eläinten elinolojen parantaminen. Avustuksia myönnettiin vaelluskalojen kutupaikkojen kunnostukseen, sekä kalakantojen elvyttämiseen useissa kohteissa. Uutena kohteena avustettiin lintuhoitolaa, missä loukkaantuneet luonnonvaraiset linnut saavat hoitoa. Ihmisten luontosuhteen parantamiseksi myönnettiin avustuksia yhteensä yhdelletoista luontokirjalle ja - elokuvalle. Niissä painopisteenä oli Saimaan alueen luonto. Avustuksia saivat myös lasten luontokerhot sekä nuorten erä- ja riistakerhot. Niillä on säätiön toiminnassa erityisen tärkeä tehtävä. Linnea Tuuliaisen rahastosta myönnettiin avustuksia mm. partiolaisille, vähävaraisten lasten hyväksi, osatyökykyisten työllistämiseen ja päihdetyöhön. Avustuspäätökset 2019 Säätiön hallitus teki seuraavat avustuspäätökset: 1. Vaasan yliopiston Levon-instituutille myönnettiin 20.000 euron avustus merisorsan ynnä muiden riistalintujen pesimäkantojen kuihtumisen tutkimiseen.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=