Vuosikertomus 2016

Sijoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu käypään arvoon siltä osin kuin käypä arvo on ollut tilinpäätöspäivänä tiedossa. Käypänä arvona on pidetty noteerattua markkina- arvoa. Käyvän arvon muutoksen kirjaaminen on tehty oman pääoman käyvän arvon rahaston kautta. Hallinto ja lähipiiri Uuden säätiölain mukaiset uudet säännöt rekisteröitiin 27.4.2016. Toiminnanjohtajan työsuhde muuttui toimitusjohtajan toimeksi. Hallinnon ohjesääntö ja lähipiiriohje uudistettiin uuden säätiölain ja uusien sääntöjen mukaisesti. Säätiön hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi kehittämispäällikkö Anu Talka Lappeenrannasta. Hallitukseen kuuluivat Raija Tuuliainen puheenjohtajana, Teemu Aho varapuheenjohtajana sekä Anu Talka ja Risto Kiljunen jäseninä. Kiljunen vastasi toimitusjohtajana myös säätiön juoksevista asioista ja hallituksen sihteerin tehtävistä. Hallituksen kokouspalkkio oli 500 euroa kokoukselta. Hallinnon henkilöstökulut olivat yhteensä 101 980 euroa. Toimitusjohtajalle kuului puhelinetu. Muita luontaisetuja taikka erityisiä eläke-etuja ei ollut. Toimitusjohtajalle ei maksettu kokouspalkkiota. Raija Tuuliaiselle maksettiin matkakorvauksia kokousmatkoilta 139 euroa. Säätiö on vuokrannut toimistohuoneiston Risto ja Eija Kiljuselta. Huoneiston pinta-ala on 70 neliömetriä ja kuukausivuokra 675 euroa. Vuokra sisältää vesi- ja sähkömaksut. Säätiö on alivuokrannut puolet huoneistosta William ja Ester Otsakorven säätiö sr:lle 325 euron kuukausivuokrasta. Vuokrien tavanomaisuudesta on tehty asiantuntijan arviot. Vuokria ei korotettu vuonna 2016. Säätiön lähipiirin kanssa ei ole tehty muita taloudellisia sopimuksia. Lähipiiriin kuluville ei ole annettu avustuksia taikka muitakaan vastikkeettomia etuja. Heille ei ole annettu myöskään lainoja tai heidän puolestaan vastuusitoumuksia.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk0MTY=